Suomen kieli käyttöön/Pyöräilijä liikenteessä/анализ

Материал из Викиучебника — открытых книг для открытого мира

Polkupyöräilijän on ajettava pyörätiellä tai kevyen liikenteen väylällä, jos sellainen on.

Велосипедист должен ехать по велосипедной дорожке или "лёгкой транспортной дорожке", если такая имеет место быть.

Polkupyöräilijä + n - велосипедист (в генетиве).

on ajettava - on + причастие,имеет значение долженствования. см.-причастие

kevyen - kevyt + n - лёгкий (в генетиве).см.-Чередования и изменения в основах в финском языке.

liikenteen - liikenne + n - транспорт, движение (в генетиве). см.-Чередования и изменения в основах в финском языке.

väylällä - väylä + llä - фарватер, (зд.дорожка)

Kevyen liikenteen väylä on tarkoitettu jalankulkijoille, pyöräilijöille ja joskus myös mopoille.

Se on merkitty liikennemerkeillä.

Jos pyörätietä tai kevyen liikenteen väylää ei ole, pyöräilijän on ajettava tien oikeanpuoleisella pientareella tai oikeassa reunassa.

Piennar on erotettu ajoradasta valkoisella viivalla.


Alle 12-vuotias saa ajaa pyörällä jalkakäytävällä.


Kevyen liikenteen väyliä on kahdenlaisia.